top of page

Aanmeldingskaarten van verdwaalde duiven 

Afstandskaarten

Lidkaarten KBDB

Hoklijst

Toelating tot het houden van reisduiven

Aankondiging vlucht

Uitnodiging algemene vergadering

Uitslag

Eigendomsbewijzen

Lidkaart vereniging

bottom of page